طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i knew you for an iranian به فارسی i knew you for an iranian یعنی چه

i knew you for an iranian


شما را ايرانى مى پنداشتم ،شمارا ايرانى ميشناختم( يا ميدانستم)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها