طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i know you by your walk به فارسی i know you by your walk یعنی چه

i know you by your walk


من شما را از گام بردارى ( يا راه رفتنتان ) ميشناسم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها