طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i overpaid him for his work به فارسی i overpaid him for his work یعنی چه

i overpaid him for his work


مزد کارش را بيش از انچه حقش بود دادم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها