طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i owe some money to you به فارسی i owe some money to you یعنی چه

i owe some money to you


يک پولى به شما بدهکارم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها