طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i own to having done it به فارسی i own to having done it یعنی چه

i own to having done it


اقرار دارم که ان کار را کرده ام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها