طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i paid dear for it به فارسی i paid dear for it یعنی چه

i paid dear for it


براى من گران تمام شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها