طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i sat down to recover به فارسی i sat down to recover یعنی چه

i sat down to recover


نشستم زمين که حالم جا بيايد ( يا بجاى خود بيايد)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها