طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i saw the report in the rough به فارسی i saw the report in the rough یعنی چه

i saw the report in the rough


من پيش نويس اين گزارش را ديدم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها