طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i scarcely know what to say به فارسی i scarcely know what to say یعنی چه

i scarcely know what to say


نميدانم چه بگويم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها