معنی و ترجمه کلمه i sold it to one abdullah به فارسی i sold it to one abdullah یعنی چه

i sold it to one abdullah


به عبدالله نامى انرا فروختم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها