طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i sold the book for rials 50 به فارسی i sold the book for rials 50 یعنی چه

i sold the book for rials 50


کتاب را( به ¹ ) 5ريال فروختم ،کتاب رافروختم ¹ 5ريال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها