طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i undertake to pay that sum به فارسی i undertake to pay that sum یعنی چه

i undertake to pay that sum


متعهد ميشوم که ان مبلغ را بپردازم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها