طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i was absent for a while به فارسی i was absent for a while یعنی چه

i was absent for a while


يک مدتى غايب بودم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها