معنی و ترجمه کلمه i was completely spattereed به فارسی i was completely spattereed یعنی چه

i was completely spattereed


به از رو تا به پايم گل پاشيده شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها