طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i was pierced by his song به فارسی i was pierced by his song یعنی چه

i was pierced by his song


نغمه او بر من ( يا در من ) اثر کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها