معنی و ترجمه کلمه i was prostrated by fever به فارسی i was prostrated by fever یعنی چه

i was prostrated by fever


تب مرا از پا انداخت ،از شدت تب از پا درامدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها