معنی و ترجمه کلمه i yearn for (or after)rest به فارسی i yearn for (or after)rest یعنی چه

i yearn for (or after)rest


ارزوى استراحت دارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها