معنی و ترجمه کلمه i به فارسی i یعنی چه

i


(د ).اول شخص مفرد،من( درحال مفعولى me گفته ميشود)،نهمين حرف الفباى انگليسى
الکترونيک : شدت جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها