طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه iam out of practice به فارسی iam out of practice یعنی چه

iam out of practice


چندى است که وارد کار نيستم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها