طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه iam so tired that i cannot eat به فارسی iam so tired that i cannot eat یعنی چه

iam so tired that i cannot eat


چندان خسته هستم که نميتوانم چيزى بخورم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها