طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ice crete به فارسی ice crete یعنی چه

ice crete


بتون مسلح ،بتون يک پارچه يا پيش ساخته
علوم نظامى : بتون فشرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها