معنی و ترجمه کلمه ice mining به فارسی ice mining یعنی چه

ice mining


انفجار يخ رودخانه يا درياچه ها به وسيله مين
علوم نظامى : مين گذارى يخها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها