معنی و ترجمه کلمه ice point به فارسی ice point یعنی چه

ice point


شيمى : نقطه يخ
علوم هوايى : دماى تعادل مخلوط اب و يخ در فشار استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها