طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ice-cream freezer به فارسی ice-cream freezer یعنی چه

ice-cream freezer


ظرف بستنى سازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها