طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه iceland moss به فارسی iceland moss یعنی چه

iceland moss


(گ.ش ).گلسنگ ايسلندى)cetraria islandica(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها