معنی و ترجمه کلمه ichnolighology به فارسی ichnolighology یعنی چه

ichnolighology


ichnomancy(، )ichnologyتفال و غيبگويى از روى رد پا،رد پا شناسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها