معنی و ترجمه کلمه ichthyolite به فارسی ichthyolite یعنی چه

ichthyolite


سنگواره ء ماهى ،ماهى سنگ شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها