معنی و ترجمه کلمه ichthyosaurus به فارسی ichthyosaurus یعنی چه

ichthyosaurus


يکجور خزنده ءبزرگ ماهى مانند در دوره ء دوم طبقات الارضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها