معنی و ترجمه کلمه ideal position به فارسی ideal position یعنی چه

ideal position


پوزيسيون ايده ال
علوم مهندسى : وضعيت ايده ال
ورزش : پوزيسيون ارمانى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها