معنی و ترجمه کلمه ideal rectifier به فارسی ideal rectifier یعنی چه

ideal rectifier


الکترونيک : يکسوکننده ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها