معنی و ترجمه کلمه ideal به فارسی ideal یعنی چه

ideal


ايده ال ،نمونه کامل فرضى ،ارمانى ،کمال مطلوب ،هدف زندگى ،ارمان ،ارزو،ايده ال ،دلخواه
علوم مهندسى : مطابق نمونه واقعى
روانشناسى : ارمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها