طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idealist به فارسی idealist یعنی چه

idealist


پندار گرا،انگارگرا،ارمانگرا،ايده اليست
قانون ـ فقه : معتقد به ايده اليسم
روانشناسى : ارمانگرا
بازرگانى : ايده اليست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها