معنی و ترجمه کلمه idealization به فارسی idealization یعنی چه

idealization


تطبيق يا تطابق با تصور
روانشناسى : ارمانى ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها