طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idealogy به فارسی idealogy یعنی چه

idealogy


)ideology(مبحث افکار و ارزوهاى باطنى ،خيال ،طرز تفکر،ايدئولوژى ،انگارگان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها