طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ideation به فارسی ideation یعنی چه

ideation


خيال انديشى
روانشناسى : انديشه پردازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها