معنی و ترجمه کلمه ideational shield به فارسی ideational shield یعنی چه

ideational shield


روانشناسى : سپر فکرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها