معنی و ترجمه کلمه identical به فارسی identical یعنی چه

identical


برابر،همانند،يکسان ،همان ،مساوى
علوم مهندسى : کاملا "برابر
روانشناسى : همانند
بازرگانى : يکسان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها