معنی و ترجمه کلمه identification test به فارسی identification test یعنی چه

identification test


روانشناسى : ازمون شناسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها