طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه identifier به فارسی identifier یعنی چه

identifier


معرف ،معين کننده هويت
کامپيوتر : شناسه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها