معنی و ترجمه کلمه identity of indiscernibles به فارسی identity of indiscernibles یعنی چه

identity of indiscernibles


يکى بودن چيزهايى که نتوان بين شان فرق گذاشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها