معنی و ترجمه کلمه ideogram به فارسی ideogram یعنی چه

ideogram


تجسم و نمايش عقايد و افکار و اجسام با تصوير
معمارى : مفهوم نگاشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها