طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ideograph به فارسی ideograph یعنی چه

ideograph


امضاء يا علامت مخصوص شخص ،مارک تجارتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها