معنی و ترجمه کلمه ideologue به فارسی ideologue یعنی چه

ideologue


ايده ئولوگ
قانون ـ فقه : سازنده ايده ئولوژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها