معنی و ترجمه کلمه idiographic method به فارسی idiographic method یعنی چه

idiographic method


روانشناسى : روش فردنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها