طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idiographic sciences به فارسی idiographic sciences یعنی چه

idiographic sciences


روانشناسى : علوم فردنگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها