معنی و ترجمه کلمه idle circuit condition به فارسی idle circuit condition یعنی چه

idle circuit condition


علوم مهندسى : وضعيت مدار بى بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها