معنی و ترجمه کلمه idle money به فارسی idle money یعنی چه

idle money


پول راکد
بازرگانى : پول غير فعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها