معنی و ترجمه کلمه idle stock به فارسی idle stock یعنی چه

idle stock


بازرگانى : موجودى بى مصرف

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها