طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه idols of the cave به فارسی idols of the cave یعنی چه

idols of the cave


اوهام شخصى ،اوهام ناشى از حالات ويژه هر کس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها