معنی و ترجمه کلمه idols of the market به فارسی idols of the market یعنی چه

idols of the market


اوهام ناشى از سخن و اميزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها